English version

Prihláška na konferenciu

Kontakt

ORGANIZÁTORI KONFERENCIE

 Komora pre medicínske právo – MEDIUS

Mäsiarska 6
040 01 Košice

IČO: 42 097 321
DIČ: 202 3083854
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Košice
Číslo účtu: 292 284 8867/1100

Web: www.medius.sk, www.pravo-medicina.sk

 

 


Inštitút aplikovanej etiky prof. A Spesza

Za Inštitút doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, PhD.

 
Konzultanti tvorby programu:

doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, PhD.
JUDr. Ivan Humeník, PhD.
 

 

 

 

SEKRETARIÁT KONFERENCIE

Mgr. Rastislav Farkaš
Komora pre medicínske právo – MEDIUS
Mäsiarska 6
040 01 Košice

E: konferencia@medius.sk


V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

 


 

 

Stiahnite si PONUKU PARTNEROM alebo si ju pozrite ONLINE na tomto linku.

 

 

 

 

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTORI KONFERENCIE

 

 POD ZÁŠTITOU

         

                                      

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                               

 


 

HLAVNÍ PARTNERI
                                                

 


 

PARTNERI
                         

 


 

V SPOLUPRÁCI
                                      

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI