English version

Prihláška na konferenciu

Pokyny autorom

V tejto časti webstránky nájdete informácie pre prednášajúcich, pozvaných diskutérov a ďalších autorov publikujúcich v Zborníku  (aj v online post.Zborníku).

 

Organizátor umožní publikovať v Zborníku konferencie aj autorom (záujemcom), ktorí na konferencii osobne nevystúpia a to za týchto podmienok:


Rovnaké podmienky platia aj pre záujemcov o publikáciu v online post.ZBORNÍKU s jedným rozdielom – príspevok musí byť doručený do 30. 06. 2015.

Pokyny pre štruktúru, spôsob citovania nájdete nižšie.

 


 

   Inštrukcie pre autorov
 
   Vzor štruktúry príspevkov, bibliografických odkazov a citácií

 

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTORI KONFERENCIE

 

 POD ZÁŠTITOU

         

                                      

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                               

 


 

HLAVNÍ PARTNERI
                                                

 


 

PARTNERI
                         

 


 

V SPOLUPRÁCI
                                      

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI