English version

Prihláška na konferenciu

Pozvánka

EXTRÉMNE SITUÁCIE ŽIVOTA
– PRE PACIENTA AJ LEKÁRA

 

Onkologické ochorenie predstavuje jednu z najextrémnejších situácií v živote človeka. Nielen pre pacienta ale aj pre ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov. Rozhodnutia v liečbe sú rozhodnutiami o živote a smrti. Kto je zodpovedný za určenie toho, kde sa skrýva „najvyššie blaho“ pacienta? Kto nesie zodpovednosť za rizikové terapeutické postupy? Ako nastaviť liečbu u nespolupracujúcich pacientov a aké právne konzekvencie v sebe skrýva starostlivosť o maloletých onko-pacientov? Má lekár liečiť aj v prípade nesúhlasu pacienta? Ako na otázku komplexnej starostlivosti o onkologického pacienta a na postavenie zdravotníckeho pracovníka pozerá právo, bioetika, či psychológia? Aké môžu byť právne, psychologické, etické a existenčné dôsledky zanedbania správneho postupu pri liečbe onkologických ochorení? To sú len niektoré z otázok, ktorým budeme na konferencii čeliť.
Prijmite naše pozvanie byť súčasťou tohoto odborného podujatia! Prispejte svojou prítomnosťou, svojimi skúsenosťami a vedomosťami do mozaiky odpovedí na otázky praxe.

 

JEDINEČNÉ ZOSKUPENIE ODBORNÍKOV A NOVÉ MULTI-PROFESNÉ VÄZBY

 

Sú otázky, ktoré si je lepšie položiť včas. Buďte účastní vzácneho zoskupenia popredných odborníkov z oblasti práva, bioetiky, psychológie, medicíny a farmakológie Slovenska a zahraničia, ktorí ponúknu svoj názor na konferenčné témy. Na jednom mieste, počas  konferenčného dňa odznejú prednášky viac ako desiatich špecialistov a odprezentujú sa odborné postoje pozvaných diskutérov. Prostredníctvom moderovanej diskusie budú prednášajúci, diskutéri a účastníci konferencie formulovať svoj názor na jednotlivé konferenčné témy. Zažite moment pretnutia sa rôznych odborných svetov hľadajúcich spoločný jazyk pre riešenie nastolenej problematiky. Nadviažte nové kontakty, vytvorte inšpiratívne profesné väzby, ktoré Vám pomôžu v praxi riešiť problémy interdisciplinárne, už nielen v rámci Vášho odboru ale komplexne. Prispejte aj Vy k syntéze názorov, formulujte svoje otázky a adresujte ich prednášajúcim a diskutérom. Názory prednášajúcich budú zachytené v odbornej publikácii (medzinárodný recenzovaný zborník).

 

BENEFITY PRE ÚČASTNÍKOV

 

Zažite výnimočnú atmosféru konferencií MEDIUS! Účastník získa priamo na konferencii medzinárodný recenzovaný zborník, ktorý obsahuje príspevky prednášajúcich a ďalších autorov – exkluzívny odborný výstup využiteľný v ďalšej praxi. Každý účastník získa Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, v prípade zdravotníckych pracovníkov s príslušným počtom kreditov pridelených od spolupracujúcich zdravotníckych komôr. Konferencia má výrazne diskusný rozmer s dôrazom na vytvorenie efektívnych možností klásť otázky a ovplyvňovať konkrétny obsah odporúčaní pre všetkých zainteresovaných. Účastník konferencie má priestor konfrontovať svoje názory s názormi ďalších zúčastnených a možnosť nadobudnúť nové kontakty. Príďťe si vypočuť názory, príďťe diskutovať a uvažovať o témach, ktoré sú pre súčasnú spoločnosť obzvlášť citlivé a aktuálne! Pre účastníkov ponúkame možnosť publikovania v online post-Zborniku, ktorý vydá organizátor do 5 mesiacov od konferencie.

 

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTORI KONFERENCIE

 

 POD ZÁŠTITOU

         

                                      

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                               

 


 

HLAVNÍ PARTNERI
                                                

 


 

PARTNERI
                         

 


 

V SPOLUPRÁCI
                                      

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI