English version

Prihláška na konferenciu

Program

 Zmena v programe organizátorom je vyhradená.
 

1. deň konferencie – 10. apríl 2015

 

 • 7.30 – 8.20 Registrácia účastníkov
   

 

8:30 – 10:30   1. DOOBEDŇAJŠÍ BLOK   13:30 – 16:00   1. POOBEDŇAJŠÍ BLOK

 

PRÍSTUP K ONKOLOGICKEJ ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI: TRENDY A PROGNÓZY V LIEČBE

Moderátor: prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
 

 • 8:20 – 8:30 Otvorenie konferencie,
  MUDr. Darina Sedláková, MPH
 

PRÁVO NA INFORMÁCIE A AUTONÓMIA PACIENTA:
O SVOJOM OSUDE ROZHODUJEM JA!(?)

Moderátor: MUDr. Marián Kollár

 

 • 13.30 – 13.45 PREZENTÁCIA GENERÁLNEHO
  PARTNERA KONFERENCI

  

  • 10:15 – 10:30 coffee break
 

 • 15:45 – 16:00 coffee break

  

10:30 – 12:30   2. DOOBEDŇAJŠÍ BLOK   16:00 – 18:00   2. POOBEDŇAJŠÍ BLOK

 

PRÍSTUP K ONKOLOGICKEJ ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI: TRENDY A PROGNÓZY V LIEČBE

Moderátor: MUDr. Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

 

 

Moderátor: doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.

 

  • 12.30 – 13.30 obed
 

 • 17.45 – 18.00 záver 1. konferenčného dňa

 

 

2. deň konferencie – 11. apríl 2015

 

 • 7.30 – 8.30 Registrácia účastníkov
   

 

8:30 – 10:15   1. DOOBEDŇAJŠÍ BLOK   10:15 – 12:00   2. DOOBEDŇAJŠÍ BLOK

 

KDE SA NACHÁDZA BALANC MEDZI ÚČINNOU
A MÁRNOU LIEČBOU?

 

 

ROZHODNUTIA NA KONCI ŽIVOTA

 

  • 10:00 – 10:15 coffee break
 

 • 11.45 – 12.00 záver 2. konferenčného dňa

 

 

 


 


 

 

KONFERENCIE MEDIUS
 

 

 

 

POZRITE SI KRÁTKE VIDEO O PRIPRAVOVANEJ KONFERENCII!
 

 

 

 

POZRITE SI KRÁTKE VIDEO O KONFERENCII "REPRODUKČNÉ ZDRAVIE ŽENY V CENTRE ZÁUJMU"!
 

 

 
 

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTORI KONFERENCIE

 

 POD ZÁŠTITOU

         

                                      

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                               

 


 

HLAVNÍ PARTNERI
                                                

 


 

PARTNERI
                         

 


 

V SPOLUPRÁCI
                                      

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI