English version

Prihláška na konferenciu

doc. ThDr. Ing. Inocent - Mária V. Szaniszló, PhD.

späť na program

 


 

doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, Ph.D.

 

Autor pracuje v oblasti všeobecnej a špeciálnej teologickej etiky ako aj politickej filozofie a za jeho vedecké výsledky bol menovaný Najlepším odborným asistentom teologickej fakulty v Košiciach v roku 2008, a najlepším docentom v roku 2009 a 2010. Pracuje s Prof. Matthiasom Vogtom z Vyšokej školy Zittau-Goerlitz na projekte Kultúrneho manažmentu Cirkví a takisto v dvoch sieťach CEEPUSu: bioetická sieť ACEBE Prof. Sigrid Muellerovej (asociácie bioetikov strednej a východnej Európy so sídlom vo Viedni pri Inštitúte systematickej teológie Univerzity Viedeň) ako aj sociálno-etická sieť Prof. Ingebor Gabriel pri tej istej Univerzite. Zároveň už 2 roky prednáša bioetiku Na odbornom kolégiu sv. Pavla pri Pedagogickej fakulte Benedeka Eleka Západomaďarskej Univerzity v Šoproni (aj v programe Erazmus) a pracuje s kolegom prof. W. Schauppom v rakúskom Grazi, pri formáciu doktorandov v oblasti morálnej teológie.
V roku 2014 mu bola udelená vedecko- pedagogická hodnosť „profesor“.

 


  

Onkologický pacient a eticko-morálne problémy asistovaného ukončenia vlastného života pacienta

 

V modernej západoeurópskej spoločnosti stále viac a viac zaznievajú hlasy po autonómnych postojoch aj v prípade jednej z posledných podmienok ľudského života na našej modrej planéte Zemi a to nutnosťou rátania so smrteľnosťou ľudského jedinca. Inak povedané, osvietený človek sa dožaduje svoejj autonómie v prípade ukončenia vlastného života a to dokonca formou asistovanej sebevraždy. Lenže ani táto forma, dostupná vo viacerých dobre hospodáriacich európskych štátoch nie je jednoduchá vzhľadom na povolanie lekára uzdravovať nemocný ľudský život. Okrem toho dôstojná, alebo dobrá smrť naráža na mnohé filozofické-etické aspekty chápania samovraždy v kultúrnom prostredí európskej histórie. V našom príspevku sa pokúsime ukázať na nejednoduchosť výkladu „dôstojnej smrti „ moderného človeka a súčasne sa pokúsime upriamiť pohľad na paliatívnu starostlivosť o človeka v terminálnom štádiu ľudského života, ktorá je ešte stále terra incognita v našej slovenskej spoločnosti.

 


  

 


 


 

 

 


 

späť na program

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTORI KONFERENCIE

 

 POD ZÁŠTITOU

         

                                      

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                               

 


 

HLAVNÍ PARTNERI
                                                

 


 

PARTNERI
                         

 


 

V SPOLUPRÁCI
                                      

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI