English version

Prihláška na konferenciu

ThDr. René Balák, PhD.

späť na program

 


 

ThDr. René Balák, PhD.

 

Dr René Balák, PhD, ukončil univerzitné štúdia filozofie a teológie na Teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Špecializačné postgraduálne doktorandské štúdia morálnej teológie a etiky absolvoval na Inštitúte Morálnej Teológie (Instytut Teologii Moralnej) na Katolíckej Univerzite v Lubline (Katolicki Uniwersytet Lubelski) v Poľsku. Tu mu bol v roku 2000 udelený akademický a vedecký titul Doctor in theologia morali. Vedecko-výskumne sa angažoval na najmä v Poľsku, Taliansku a v Anglicku, pričom v súčasnosti pedagogicky pôsobí na Katedre filozofie a v Centre pre Bioetiku na Filozofickej fakulte UCM.
Je autorom bioetickej publikácie Mysterium vitae – život človeka v rukách človeka 1 a 2.

 


 

Medzi životom a smrťou - bioetická dimenzia zdravotnej starostlivosti o onkologického pacienta

 

Bioetická reflexia nad zomierajúcim a trpiacim onkologickym pacientom v perspektíve jeho dôstojnosti, informovaného súhlasu, terapie, dystanázie ako aj jeho autonómie. Aplikácia bioetických princípov na konkrétnu hraničnú situáciu, v ktorej sa nachádza onkologický pacient, jeho rodina a lekársky personál.

 


  

 

Kontakt

 

René Balák

 

Katedra filozofie, Filozofická fakulta UCM
nám J. Herdu 2
Trnava
E: rene.balak@ucm.sk
info@theologiamoralis.info

 


 

späť na program

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTORI KONFERENCIE

 

 POD ZÁŠTITOU

         

                                      

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                               

 


 

HLAVNÍ PARTNERI
                                                

 


 

PARTNERI
                         

 


 

V SPOLUPRÁCI
                                      

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI