English version

Prihláška na konferenciu

PhDr. Zita Kochaníková

späť na program

 


 

PhDr. Zita Kochaníková

 

Autorka PhDr. Kochaníková Zita pracuje ako klinický psychológ, psychoterapeut v súkromnej praxi. Pracovala s onkologický mi deťmi v rámci prvého onkocentra v Banskej Bystrici, teraz spolupracuje s ligou proti rakovine. Venuje sa klinickej praxi, prednáškovej, publikačnej činnosti. Napísala knihu Dozrievanie o spiritualite všedného dňa.

 


 

Istoty a neistoty, straty a nálezy človeka s onkologickým ochorením.

 

Onkologické ochorenie nesie v sebe pečať smrti. Okrem individuálneho fyziologického problému vyvoláva silné emočné reakcie samotného pacienta, ako aj emočne negatívne reakcie v kruhu najbližších, aj v celej spoločnosti. Nesie znaky tabu tém, prináša zmeny hodnôt, istoty aj neistoty, straty aj nálezy, obavy z hanby, strach z bolesti, z metastáz, z operácií. Úzkosť z umierania a reálny dych smrti na vlastnej koži. Otázky zmyslu života, invalidita či znovu zaradenie sa do života. Konflikt medzi kvalitou a kvantitou života. Rozhodovanie o sebe, slobodná vôľa, pud sebazáchovy verzus eutanázia. Tranzitórne témy presahu, nárast spirituality, nutnosť podmienky dôstojného konca života s kvalitou slova ľudskosť.

 


  

 


 Kontakt


PhDr. Zita Kochaníková

ZITAKO, s.r.o.
T: Vansovej 19, Banská Bystrica
E: zitakoo@gmail.com

 

 


 

späť na program

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTORI KONFERENCIE

 

 POD ZÁŠTITOU

         

                                      

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                               

 


 

HLAVNÍ PARTNERI
                                                

 


 

PARTNERI
                         

 


 

V SPOLUPRÁCI
                                      

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI