English version

Prihláška na konferenciu

JUDr. Adam Doležal, LL.M.

späť na program

 


 

JUDr. Adam Doležal, LL.M.

 

Pracovník Kabinetu pre zdravotnícke právo a bioetiku na Ústavu štátu a práva Akadémie vied Českej republiky. Od roku 2012 je študentom doktorandského štúdia na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v odbore bioetika.

Je spoluautorom nasledujúcich monografických publikácií:
 


Ďalej je autorom mnohých odborných a popularizačních prác z oblasti zdravotnického práva a bioetiky. Aktívne sa podieľal na dalších odborných konferenciách, kde predniesol rad príspevkov o medicínskom práve a bioetike.

 

 


  

 


Kontakt

JUDr. Adam Doležal, LL.M.
 
Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i.
Kabinet zdravotnického práva a bioetiky
Národní 18, 11600 Praha 1
E: adam.dolezal@ilaw.cas.cz

 

 

 


 

späť na program

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTORI KONFERENCIE

 

 POD ZÁŠTITOU

         

                                      

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                               

 


 

HLAVNÍ PARTNERI
                                                

 


 

PARTNERI
                         

 


 

V SPOLUPRÁCI
                                      

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI