English version

Prihláška na konferenciu

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.

späť na program

 


 

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.

 

Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD., je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (1990) a Právnickej fakulty Univerzity Komenského (2002) v Bratislave. V rokoch 1996 – 2009 bol odborným asistentom na Ústave súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, a v tomto období atestoval najskôr z patologickej anatómie a neskôr zo súdneho lekárstva. Intenzívne sa venuje znaleckej činnosti, v roku 2003 sa stal súdnym znalcom v odbore Zdravotníctvo a farmácia, odvetvie Súdne lekárstvo (toxikológia, alkohológia, sérohematológia), a obhájil rigoróznu prácu Znalec a znalecký posudok v trestnom konaní pre titul JUDr. V tom istom roku začal pôsobiť na Katedre trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Vo svojej ďalšej právnickej činnosti sa venoval téme eutanázie z právneho hľadiska, o ktorej napísal dizertačnú prácu, a téme kyberzločinu, s ktorou habilitoval v odbore Trestné právo. Naďalej sa však aktívne venuje aj súdnemu lekárstvu. Podieľal sa na začatí činnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a obhájil dizertačnú prácu na tému Morfológia spontánnej a traumatickej ruptúry v odbore súdne lekárstvo a patologická anatómia.
Je autorom dvoch monografií, spoluautorom piatich učebníc a viac ako 150 odborných a vedeckých prác. Je spoluatorom prvého komentáru k zákonu o zdravotnej starostlivosti.

  


  

 


Kontakt

 

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.
 
Katedra trestného práva a kriminológie
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Kollárova 10
918 43 Trnava
E: kovac@forensic.sk

 

 

 


 

späť na program

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTORI KONFERENCIE

 

 POD ZÁŠTITOU

         

                                      

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                               

 


 

HLAVNÍ PARTNERI
                                                

 


 

PARTNERI
                         

 


 

V SPOLUPRÁCI
                                      

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI