English version

Prihláška na konferenciu

MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA

späť na program

 


 

MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA

vyštudovala Lekársku fakultu P. J. Šafárika v Košiciach /odbor všeobecné lekárstvo/. Svoju prax začínala v Nemocnici s poliklinikou Kráľovský Chlmec a v Nemocnici Šaca.
Vzdelanie získala aj na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Bratislave /špecializácia I. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo/, na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny v Bratislave /špecializácia II. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo/, na Fakulte verejného zdravotníctva v Bratislave /MPH – odborník pre riadenie verejného zdravotníctva/ a študovala aj na Sales Manager Akademie vo Viedni /MBA – Master of Business Administration/.
Monika Pažinková pôsobila ako sekundárny lekár v NsP Kráľovský Chlmec a ako ordinár pre rizikovú graviditu v Nemocnici Košice – Šaca. V rokoch 2005 – 2006 svoje pracovné skúsenosti uplatnila ako revízny lekár – špecialista v zdravotnej poisťovni Sidéria v Košiciach.
Vo FNsP J. A. Reimana Prešov pôsobila ako námestníčka riaditeľa pre chirurgické odbory a v rokoch 2007 – 2010 aj ako riaditeľka tejto nemocnice. V roku 2010 sa stala riaditeľkou Polikliniky Sekčov v Prešove.
Od roku 2011 bola členkou Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 01.08.2012 je na čele tejto inštitúcie.

 

 


  


 

Kontakt

MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA
predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2
829 24 Bratislava 25
T: 02/20 856 102, 103
E: predseda@udzs-sk.sk
www.udzs-sk.sk

 


 

späť na program

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTORI KONFERENCIE

 

 POD ZÁŠTITOU

         

                                      

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                               

 


 

HLAVNÍ PARTNERI
                                                

 


 

PARTNERI
                         

 


 

V SPOLUPRÁCI
                                      

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI