English version

Prihláška na konferenciu

PhDr. Petronela Šebestová, PhD.

späť na program

 


 

PhDr. Petronela Šebestová, PhD.

 

Pôsobí na Fakulte sociálnych štúdií  Vysokej škole Danubius od roku 2008 na funkčnom mieste odborného asistenta.  V roku 2010 pri príležitosti 5. výročia založenia VŠD jej bola udelená medaila za rozvoj súkromnej vysokej školy. Od   11. februára 2013 zastáva  funkciu dekanky FSŠ VŠD.
Dlhodobo sa venuje sociálnej práci ako z hľadiska teoretického, tak aj praktického. Absolvovala niekoľko zahraničných pobytov súvisiacich  s problematikou rozvoja sociálnej práce ako vedeckej disciplíny, s aplikáciou  zabezpečovania kvality sociálnych služieb a taktiež s realizáciou komunitného plánovania. Pracovala v rôznych odborných  komisiách MPSVR SR   Podieľala sa na tvorbe viacerých koncepčných materiálov, ktoré vyplývali z Uznesení vlády SR pre rezort práce sociálnych vecí a rodiny, pre rezort školstva a zdravotníctva. Vo svojej vedecko-publikačnej činnosti sa venuje otázkam  manažmentu sociálnych služieb,  sociálnemu poradenstvu ako aj podmienkam kvality  sociálnych služieb a prevencii vzniku možných rizík pri poskytovaní sociálnych služieb.
Je predsedníčkou vedeckej rady FSŠ, členkou Vedeckej rady VŠD, členkou Rady pre kvalitu vzdelávania na vysokých školách,  vedúcou redaktorkou časopisu Revue spoločenských a humanitných vied, členkou redakčného kolektívu časopisu Sociálno-zdravotnícke spektrum, členka dozornej rady Nadačního fondu pro celoživotní a resocializační vzdělávání Hradec Králové.

 


  

 

 Kontakt

 

PhDr. Petronela Šebestová, PhD.

 

Vysoká škola Danubius
Fakulta sociálnych štúdií
Katedra pedagogických disciplín
Richterova č. 1171
925 21 Sládkovičovo
M: 0902 898 868
E: petronela.sebestova@gmail.com
www.vsdanubius.sk

 


 

späť na program

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTORI KONFERENCIE

 

 POD ZÁŠTITOU

         

                                      

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                               

 


 

HLAVNÍ PARTNERI
                                                

 


 

PARTNERI
                         

 


 

V SPOLUPRÁCI
                                      

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI