English version

Prihláška na konferenciu

Zborník

Z konferencie bude vydaný medzinárodný recenzovaný zborník:
  

MEDZINÁRODNÝ RECENZOVANÝ ZBORNÍK KONFERENCIE

V tlačenej forme bude vydaný odborným nakladateľstvom WOLTERS KLUWER a bude dostupný už v deň konania konferencie. Každý účastník konferencie získa jeden zborník (v rámci konferenčného poplatku). Zborník bude dostupný v e-shope vydavateľa a v e-shopoch s odbornou literatúrou, ako aj v kamenných predajniach v rámci SR a ČR.

Zborník obsahuje príspevky prednášajúcich a diskutérov v celej neskrátenej podobe.

  ONLINE POST. ZBORNÍK

zborník bude vydaný v digitálnej podobe a uverejnený online na stránke medius.sk. Príspevky v tomto zborníku môžu uverejniť účastníci konferencie, prípadne iní autori. Podmienkou uverejnenia je schválenie príspevku organizátormi konferencie. Zborník bude vydaný do 30. 07. 2015, za predpokladu, že sa nazbiera min. 6 príspevkov.

 


 Medzinárodná konferencia „Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu“ sa konala 10. - 11. apríla 2014 v Košiciach. Zborník z konferencie môžete nájsť na tomto linku.

 


 

Zborník z medzinárodnej konferencie „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“, ktorá sa konala 11. - 12. apríla 2013 v Košiciach môžete nájsť na tomto linku.
 

Na tejto konferencii vystúpilo viac ako 30 prednášajúcich a diskutérov z troch krajín EÚ. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 200 účastníkov. 
Fotogaléria z konferencie je prístupná na tomto linku.

 
 


 

Zborník medzinárodnej konferencie „Biomedicínsky výskum – právne, eticky, filozoficky“, ktorá sa konala 3. mája 2012 v Košiciach môžete nájsť na tomto linku.
 

Na tejto konferencii vystúpilo 14 prednášajúcich z piatich krajín Európy. Odbornými garantmi konferencie boli prof. Dr. Dr. Marie Josephine Thiel (Univerzita Strasburg) a prof. Dr. med. Dr.h.c. Jozef Sopko (Universität Basel). Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 120 účastníkov. Fotogaléria z konferencie je prístupná na tomto linku.

 

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTORI KONFERENCIE

 

 POD ZÁŠTITOU

         

                                      

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                               

 


 

HLAVNÍ PARTNERI
                                                

 


 

PARTNERI
                         

 


 

V SPOLUPRÁCI
                                      

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI