English version

Prihláška na konferenciu

Prihláška

Registrácia a platba poplatku je možná aj v deň konania konferencie (pokiaľ organizátori nezastavia registráciu skôr). 
 


 

REGISTRÁCIA

 • ONLINE s možnosťou úhrady poplatku cez internetbanking alebo CardPay (po registrácii Vám pride notifikačný email)
 • Zaslaním registračného formulára  (poštou alebo emailom) a uhradením poplatku bankovým prevodom na bankový účet organizátorov.
 • Po pripísaní poplatku na účet organizátora bude vystavená faktúra a doručená emailom na adresu platiteľa uvedeného v registrácii
 

CIEĽOVÁ SKUPINA

Konferencia je určená pre zdravotníckych pracovníkov, manažment zdravotníckych zariadení, členov právnych oddelení zdravotníckych zariadení, členov etických komisií, advokátov/právnikov, sudcov, zamestnancov farmaceutických spoločností, manažment zdravotných poisťovní, zástupcov štátnych orgánov, zástupcov akademického sveta, členov pacientských organizácií a samozrejme aj pre iné osoby, ktorých téma konferencie zaujala. Záujmom organizátora konferencie je vytvoriť nezávislé multiodborové fórum, na ktorom by účastníci mohli slobodne vyjadriť svoj názor na prednesené témy.

 


 

 

Ak sa chcete registrovať ONLINE, kliknite na tento odkaz.

 

 


 

VÝŠKA KONFERENČNÉHO POPLATKU: 

 • Základný registračný poplatok: 50 EUR (Na základe rozhodnutia SLK je udelenie kreditov nečlenom SLK, t.j. osobám, ktoré sú iba registrované v SLK, spoplatnené, a to vo výške 1€ za 1 kredit. Ak nie ste členom SLK a máte záujem o udelenie kreditov, cena doplatku k základnému registračnému poplatku je cca 12 €. Uhrádza sa na mieste v deň konania konferencie).
 • Registrácia v deň konferencie: 59 EUR
 • Registrácia člen Komory pre medicínske právo – MEDIUS: 25 EUR
 • Registrácia študenti 1. a 2. stupňa VŠ: 20 EUR
  (medzinárodný recenzovaný zborník nie je zahrnutý v študentskom poplatku)
 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK POKRÝVA
 

 • Konferenčná taška s materiálmi konferencie
 • Medzinárodný recenzovaný zborník (okrem registrácie “študent”)
 • Certifikát o absolvovaní vzdelávania (konferencie)
 • Konferenčná menovka
 • Coffee break – 2x doobeda a 1x poobede
 • 1x Obed

  


 

UBYTOVANIE V KOŠICIACH

V prípade otázok o možnostiach ubytovania pre účely konferencie nás kontaktujte emailom na konferencia@medius.sk.
  MIESTO KONFERENCIE / PRÍSTUP PARKOVANIE

Konferencia sa uskutoční v konferenčnej sále KOŠICE HOTEL, Moldavská cesta II. 51, Košice. V blízkosti konferenčných priestorov je strážené parkovisko. Pre účastníkov konferencie je parkovanie zdarma. Bližšie informácie o tom ako sa do konferenčných priestorov dostať, ako aj o polohe parkoviska nájdete na tomto linku.

 

GENERÁLNY PARTNER 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTORI KONFERENCIE

 

 POD ZÁŠTITOU

         

                                      

 


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                               

 


 

HLAVNÍ PARTNERI
                                                

 


 

PARTNERI
                         

 


 

V SPOLUPRÁCI
                                      

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI